Điều kiện

Tôi đã bao giờ/Tôi chưa bao giờ!

Anh có hay không bao giờ? Bạn bè của bạn có làm đúng không?

Bạn có thể thích